Τα Παιδεία Παίζει!!!


Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Πιστεύεις στην Μαγεία?


"If you can see the magic in a fairy tale, you can face the future"
- Danielle Steel

Μετάφραση:
 "Αν μπορείς να δεις την μαγεία σε ένα παραμύθι, μπορείς να αντιμετωπίσεις το μέλλον"
- Ντάνιελ Στιλ